ยกเลิก

Hindi Content Writter

We are looking for a hindi content writer, who can write articles in hindi easily. Candidate must not translate article using translator and it should be written on his/her own views. Some of the criteria are listed below:

1. Write News, stories, sports, entertainment, health and technology articles.

2. Good Writing skills is a must

4. Writing on freelance basis

5. Apply with sample writing.

ทักษะ: การเขียนบทความใหม่, Article Writing, บล็อก, การเขียนเนื้อหา, ฮินดี

ดูเพิ่มเติม: content hindi movies, hindi app health, hindi articles health, audio content hindi, hindi movies content providers, jobs hindi content writers, content writter poject, baishakhi content writter, need quality content writter, web content writter task, english content writter, writer needed content website, writer home content, web content writing sample

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Swindon, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #12010226

freelancer จำนวน 3 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹4787 สำหรับงานนี้

SpotContent

We are a committed pool of content writers who deliver content to its excellence. We are geared up with experience and expertise both. We deliver quality content within your fiscal feasibility and adept time frame. We เพิ่มเติม

₹11111 INR ใน 3 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.9
Ashvini14Gaikwad

Hi there, I’d like to be considered for your hindi writing position. I'm an MBA graduate with 3+ years of experience. As an MBA student and marketing employee I have lots of experience in writing. I wrote some rese เพิ่มเติม

₹1500 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
ExpertJohnm

I am experienced and 24hrs available having been a scholar from Harvard university and I will be glad to hear from you soon as possible. Thank you

₹1750 INR ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0