เสร็จสมบูรณ์

Project for Omniya

Hi Omniya, I noticed your profile and would like to offer you my project.

- translating [url removed, login to view] website in complete include sub-pages

- translating 2 page document

- translating all USPSC codes and subcodes

ทักษะ: Article Writing, การเขียนข้อความโฆษณา, การเขียนในนามคนอื่น, การเขียนงานวิจัย, การเขียนทางเทคนิค

ดูเพิ่มเติม : word sending pages page document, project pages subfolders, save php page document, project vbnet wih database complete, program will copy information links page document, include asp page, adding asp file include aspx page, page document words, complete page setups myspace, include aspx page, hot aspx include asp page, ie7 display complete page php, include aspx page asp page, complete page, 100 page document

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 9 บทวิจารณ์ ) dammam, Saudi Arabia

หมายเลขโปรเจค: #12188875

มอบให้กับ:

Omniya

Hired by the Employer

$155 USD ใน 7 วัน
(394 บทวิจารณ์)
7.1