ปิด

how "speech" inflames passions and often brings out the worst

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 19 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $18 USD / hour

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$2 - $8 USD / hour
การประมูลทั้งหมด
19
คำอธิบายโปรเจค

This is not a "legal research project per se but it is to be written intelligently using good grammar and sentence structure.

about how "speech" inflames passions and often brings out the worst (sometimes the best but usually the former) in people and appeals to their base emotions and prejudices. You may think of historical parallels and incorporate and conclude what , in fact, does make this country great.

The body of your research paper should evaluate and analyze the works consulted, applying them to your issue. You should end with your own original conclusions based upon your research. This paper should include footnotes, using proper citation form (Chicago Manual of Style).

 The final paper shall include:

• Statement of the research issue

• Paper of 12 - 15 pages typed and double spaced.

• A final bibliography of works consulted. The bibliography is NOT annotated.

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online