กำลังดำเนินการ

Do some data entry

I need someone to submit some articles for me. Submit some articles

ทักษะ: Article Writing

ดูเพิ่มเติม: submit work freelancer

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #14406117

มอบให้กับ:

roshansonia

hi, i am interested in your project,i am BDS graduate and preparing for civil services so having excellent bookish knowledge. you will get the quality based articles on any topic Relevant Skills and Experience bookish เพิ่มเติม

₹7777 INR ใน 3 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.2

freelancer จำนวน 11 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹5144 สำหรับงานนี้

₹8333 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
SRIGOKULJH

A proposal has not yet been provided

₹1750 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
pratim1994

A proposal has not yet been provided

₹5500 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Ranjan68

A proposal has not yet been provided

₹1750 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
CocanAnisia

I have very good writing skills. Relevant Skills and Experience Creative writing, writing, data entry Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

₹7777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
malachulani

The description doesn't say much on what kind of articles and yet i threw a number. I will therefore consider that the article subject and length is of no concern. Is that correct? Relevant Skills and Experience I am เพิ่มเติม

₹7777 INR ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
jyogupta21

A proposal has not yet been provided

₹4444 INR ใน 4 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
kamoga13

A proposal has not yet been provided

₹1950 INR ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹1750 INR ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0