กำลังดำเนินการ

music remix

Would like a specific Disney song remixed to a beat.

ทักษะ: การผลิตเสียง, บริการระบบเสียง, ดนตรี

ดูเพิ่มเติม: make music track song, remix music, beat song, need beat song, music player beat selling, need someone remix music, remix music maker, remix music tracks audio

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Bogotá, Colombia

หมายเลขโปรเจค: #12192883

มอบให้กับ:

alexferrer96

I'm provided with advanced softwares which allow me to do this job quickly and with quality.

$30 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0

freelancer จำนวน 2 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $40 สำหรับงานนี้

$50 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0