ปิด

I would like to hire a CAD/CAM Designer

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 36 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $456 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$250 - $750 USD
การประมูลทั้งหมด
36
คำอธิบายโปรเจค

I am planning several Home repair and remodel jobs and need to submit plans for permits. 1. Garage remodel, same footprint new peaked roof and entry: bury electrical lines from house to garage; remove and re pour cracked slab. 2. repair and replace front door, steps and porch deck. 3. Replace back door and add small porch roof. 4. relocate 3 existing electrical baseboard heaters. 5. remodel bathroom ad ceiling light and fan; fixtures stay in the same location; new cabinets, new flooring. 6 remodel kitchen, new cabinets, refinish hardwood floor. 7 refinish / replace and add to hardwood flooring; 3 rooms replace, 1 room add new flooring.

My wife and I have lived in our home for 30 + years and want to have some things repaired before we move and rent it out. So, not high end upgrades, just basics.

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online