ปิด

Boot to application

To provide a boot sequence for ms windows such that from switching on

the mains the computer loads an application and displays files on the monitor without any further interaction after switching on. i.e no passwords, start menu-application, etc. I envisage boot - load browser - display html files (starting with home page) It could be some other application, but browser/html files seems the most common and, because these files have to be uploaded would probably be easier.

ทักษะ:

ดูเพิ่มเติม : passwords, loads, interaction, envisage, common, application, probably, application load, start menu windows, computer monitor, windows boot, windows start menu, monitor computer, application display, monitor browser, uploaded, boot menu, application page, starting, monitor application, windows start, mains monitor, monitor page, page application, load html

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Exeter, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #201

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $10 สำหรับงานนี้

Lane34

There is a simple way to do this that shouldn\'t take more than a few minutes.

$5 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Sim

Can be done within a day. Will need to know what OS(S) need to run on. What Files you want displayed to the monitor.

$15 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0