ปิด

Do some data entry

I have a data analysis task.

ทักษะ: การวิเคราะห์ธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม: google entry data, smart entry data

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Egypt

หมายเลขโปรเจค: #12199776

freelancer จำนวน 1 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $1666 สำหรับงานนี้

chyconsl

Hi, I have read and understood the project outline and will gladly offer an outstanding service. Please give me a chance. A trial will convince you. Looking forward to work with you.

$1666 USD ใน 30 วัน
(4 บทวิจารณ์)
4.1