ยกเลิก

complete comp xm exam and prepare a one page executive summary

Complete comp xm exam n capsim.com. Each student manages a simulated business over the course of five years. After each simulated year, the student takes a short exam with questions and answers tailored to their situation.

Prepare an executive summary of your company's performance during the comp xm exercise. This should be 1 page. This should be 1 inch all-around margins, single space and times new roman. It should describe the logic for your decisions and the results after each round during comp xm.

ทักษะ: การวิเคราะห์ธุรกิจ, แผนธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม : page executive summary, web design executive summary, executive summary sample job, contract write executive summary, executive summary report website traffic, executive summary aspnet, 100 page book summary, executive summary proposal college management system project, web business plan executive summary, executive summary marketing plan dating website, page graphical summary hospital, executive summary job board marketing plan, marketing research report executive summary, technical writer executive summary, spanish translation executive summary

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #12198415

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $399 สำหรับงานนี้

gregorybair

Greetings! Ranked the #1 business plan writer on www.Freelancer.com since 2010, I thank you for the opportunity to work on this important project. I have created more than 800 business plans, financial and marketing เพิ่มเติม

$435 USD ใน 3 วัน
(513 บทวิจารณ์)
9.2
$350 USD ใน 3 วัน
(308 บทวิจารณ์)
7.6
javed1705

I am an ACCA (UK) professional , APA and Mcom finance. After carefully reading your project description, I think that I am the perfect candidate! With over 8 years of experience of academic writing in finance and เพิ่มเติม

$411 USD ใน 2 วัน
(211 บทวิจารณ์)
7.0