ยกเลิก

Adware Software

Please read the attached document.

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C, Windows Desktop

ดูเพิ่มเติม : software adware

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Bronx, United States

หมายเลขโปรเจค: #248

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $5340 สำหรับงานนี้

tirumaleswar

We are Webcell software pvt ltd, Bangalore, India based professional software development and Consultancy company. We are a team of 10 software developers. We have executed 25+ sizable oversees offshore projects. We เพิ่มเติม

$4000 USD ใน 60 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Sim

your one of those people I would like to hunt down after getting infected with this. 60days will do.

$2500 USD ใน 60 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
yodenubis

I am a graduate of B. Sci. Computing Science from Simon Fraser University, Canada, specialize in Software Engineering. With the project of this scope, special care must be taken to manage the development cycle. I am al เพิ่มเติม

$3200 USD ใน 60 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
prayaag

We are good at c/c++ project developments. we have executed project like simulation of elevator,simulation of radar station and so on.

$2000 USD ใน 40 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0