ปิด

C MultiThreaded TCP Server Handler - Streaming v2

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 13 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $338 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$200 - $400 USD
การประมูลทั้งหมด
13
คำอธิบายโปรเจค

Hello,

I have already opened another topic like this but didn't find someone good knownledge on it so i will try again.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I want a simple but powerful application in C that will be able to work on all Linux 64 Bit Systems.

This application must be able to listen to a specific port and receive connections using Threads . Must be as fast as possible and use as low resources as possible because i want to use it for streaming so speed and low memory matters.

I will provide examples that the program must be able to handle:

./server -h 127.0.0.1 -p 8080 -f /tmp/[url removed, login to view] -b 4000

-h => HostName to listen to

-p => Port to Listen To

-f => the file source that this program will contain. If i make a conneciton to 8080 for example i should be able to read that file and get its contents. It should be able to read from pipes as well. For example -f - should be able to read from fd0 etc.

-b => the buffer size in kb. The total Size can not exceeded this value. If for example my file is 10 MB and the buffer is 4MB , it should transfer the 4MB, then remove the first bytes and add the remaining bytes etc etc

I want to use this application in live streaming, thats why the buffer size is important. I dont want to save the whole video file but only specific size each time so that the video can continue.

I want it as fast as possible and be as fast as possible. Do not use C++ cause of speed.

I want it in 2 Days MAX. I will Pay when i will be sure that the program works as described.

Thank you

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online