ปิด

Need both male and female candidates

Male candidates have an field work and female candidates are required for office work

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C

ดูเพิ่มเติม : data entry operators required male female, need 50 male and female data entry operator in kolkata, female required male sex, sex required male female, required male female sex, required male female, need arabic male voice, need fresh male, male voice required, male talent required, male cam required, need description male voice, need required field contact form, british male voice required

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12032164

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹7499 สำหรับงานนี้

sahanwa23

Hi! Im an electrical and electronic masters graduate of UWE. I have the experience of programming in C/C++/Assembly/Arduino/PIC C/MikroC/MATLAB for more than three years. I also have the knowledge and experience of EL เพิ่มเติม

₹7777 INR ใน 3 วัน
(7 บทวิจารณ์)
3.3
shaltyy

A proposal has not yet been provided

₹6666 INR ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
creativesoft3

Dear Client, Greeting of the day ahead !!! Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project befor เพิ่มเติม

₹8333 INR ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
VijayKank

I have very good experience in C, C++, VC++, C#, STL, MFC, Windows and Linux. I have worked in different kinds of projects and domains. I'm excellent in debugging and can solve problems smartly and quickly. I have d เพิ่มเติม

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
bamakantkar

I am not saying that i am best person for this project I can assure you that i can do it. I have good knowledge in c programing with data structure.

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0