ปิด

Need both male and female candidates

Male candidates have an field work and female candidates are required for office work

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C

ดูเพิ่มเติม: required male female, need arabic male voice, need fresh male, male voice required, male talent required, male cam required, need description male voice, british male voice required

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12032164

freelancer จำนวน 4 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹7499 สำหรับงานนี้

sahanwa23

Hi! Im an electrical and electronic masters graduate of UWE. I have the experience of programming in C/C++/Assembly/Arduino/PIC C/MikroC/MATLAB for more than three years. I also have the knowledge and experience of EL เพิ่มเติม

₹7777 INR ใน 3 วัน
(7 บทวิจารณ์)
3.3
shaltyy

A proposal has not yet been provided

₹6666 INR ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
creativesoft3

Dear Client, Greeting of the day ahead !!! Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project befor เพิ่มเติม

₹8333 INR ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
VijayKank

I have very good experience in C, C++, VC++, C#, STL, MFC, Windows and Linux. I have worked in different kinds of projects and domains. I'm excellent in debugging and can solve problems smartly and quickly. I have d เพิ่มเติม

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
bamakantkar

I am not saying that i am best person for this project I can assure you that i can do it. I have good knowledge in c programing with data structure.

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0