กำลังดำเนินการ

Project for Blast545 -- 2

Hi Blast545, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

ทักษะ: Arduino, การเขียนโปรแกรม C, วิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม

ดูเพิ่มเติม: need discuss details project, text chat project javappt, free wap chat project, myspace chat project, text chat project java, vb6 chat project, flash chat project, technical details qfund project, add live chat project, chat project, simple java chat project, video chat project aspnet

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 24 บทวิจารณ์ ) Sale, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #12190585

มอบให้กับ:

Blast545

Hired by the Employer

$120 USD ใน 3 วัน
(36 บทวิจารณ์)
4.8