ปิด

Retrieve locations of Exception handlers (from "catch" instruction) in a given PE file

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 11 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $196 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$30 - $250 USD
การประมูลทั้งหมด
11
คำอธิบายโปรเจค

Hi,

I need a C/C++ function that returns the address of the Windows Exception handlers inside a specific memory range in a compiled PE file (32-bit, 64-bit).

Suppose the following code:

----

int x = 5;

try

{

if (x == 0) throw(1ULL);

else if (x % 2) throw("x must be even");

x *= 4;

}

catch (unsigned long long e)

{

std::cerr << e;

}

catch (const char *e)

{

std::cerr << e;

}

----

As you can see there are 2 exception handlers. Now the source code is compiled as an EXE/DLL.

Suppose that the above code starts at RVA = 0x401000 and ends at 0x401100. I will pass to your function something like:

GetNExceptionsInfoInBlock(filename, 0x401000, 0x401100, std::vector &info);

Your function will fill the vector with exception RVAs found in the given block of code.

This can be done by inspecting the MAGIC number where the exception handling is generated by Visual Studio. Please, refer to:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Attached you have a test example that you can compile and the expected output about handlers found inside a block (file "[url removed, login to view]")

If you need further information, let me know please.

NOTE: Your code should be implemented in C or C++ and compilable with Visual Studio.

Thanks!

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online