กำลังดำเนินการ

Simple Stageful Network Server

I need someone to implement a very simple Simple Stateful Network File Server (SSNFS) that supports remote file service model. The file server will use a UNIX file as a virtual disk to store the files created by the clients. The server and client should be implemented as Sun RPC server and client. Sample code will be provided.

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C, UNIX

ดูเพิ่มเติม : zinc based web app client server network, server tcp linux simple, windows server network infrastructure training package rapidshare, server network, client server network chat, linux server network boot mac, create relationship client server network sqlserver2000 vbnet, create simple files, open html files created illustrator, simple client server network example, flash media server network camera, edit pdf files created quark express, simple game created game builder, sql server network quick, boot server network, server network name vbnet, find sql server network cnet, hardware requirements wsus server network 300 client, simple paypal flash store, simple website created, server php media simple

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 3 บทวิจารณ์ ) Bowling Green, United States

หมายเลขโปรเจค: #12031101

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $75 สำหรับงานนี้

hbxfnzwpf

I am very proficient in c and c++. I have 16 years c++ developing experience now, and have worked for more than 6 years. My work is online game developing, and mainly focus on server side, using c++ under linux environ เพิ่มเติม

$120 USD ใน 3 วัน
(87 บทวิจารณ์)
6.6
$35 USD ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$100 USD ใน 0 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
faheemyounas

we will provide your required code. we provide best work. contact for more information and any question

$45 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0