ปิด

Speech-to-Text using c# -- 3

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 13 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $53 USD / hour

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
min $50 USD / hour
การประมูลทั้งหมด
13
คำอธิบายโปรเจค

looking for somebody help me with my project speech to text [wav to text] speech recognition in numbers only.

i have my Owen project but return result 50% true

example : wav have numbers 4-8-9-6-7 my speech project said it's have 4-8-9-6-6

miss with number 7 so it's mean miss with all .

so i want somebody know good with audio rate and bits and channel to can solve this problem and make my project or his project can speech to text 98% true of total audio not in 1 audio .

example

if we have 100 audio return result of 98 audio 100% true ,i'll paid extra if back 100 % true of all audio return result of 100 audio 100% true .

for more info and my project and test wav ,please massage me

thx

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online