ปิด

TelosB mote communication

A Matlab code has been designed to demonstrate the coexistence of interference on [url removed, login to view] ISM band as well as frequency hopping as the solution of the interference. Hence i would appreciate it if someone could implement this design onto two Telosb Motes and demonstrate the coexistence interference and frequency hopping on both.

I expect you to use two Telosb motes on TinyOS,(I will provide you the right Matlab codes- just needs to be implemented on TelosB motes) one as a receiver and one sender where in one scenario there will be interference on the ISM band [url removed, login to view] and the second scenario you will have to demonstrate that using frequency hopping there is no more interference on the ISM band [url removed, login to view]

Please only get in touch if you believe you can be helpful!

Thanks!!

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C, ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว, วิศวกรรม, วิศวกรรมโทรคมนาคม, Wireless

ดูเพิ่มเติม: digital communication matlab codes, right codes websites, poker programming design, web module programming, programming longest common sequence, programming designing police, flash survey programming, pic programming basic, asynchronous socket programming using, programming small games, php programming elance guru, bid python programming projects, facebook programming api

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 2 บทวิจารณ์ ) Filton, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #12021177

freelancer จำนวน 1 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย £333 สำหรับงานนี้

£333 GBP ใน 14 วัน
(5 บทวิจารณ์)
2.5
creativesoft3

Dear Client, Greeting of the day ahead !!! Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project befor เพิ่มเติม

£200 GBP ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0