ปิด

Write some Software

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 3 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ₹683 INR

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
₹600 INR
การประมูลทั้งหมด
3
คำอธิบายโปรเจค

Sleeping-Barber problem using MONITOR (and not semaphores).

Here is the problem, A barbershop consists of a waiting room with n chairs and a barber room with one barber chair. If there are no customers to be served, the barber goes to sleep. If a customer enters the barbershop and all chairs are occupied, then the customer leaves the shop. If the barber is busy but chairs are available, then the customer sits in one of the free chairs. If the barber is asleep, the customer wakes up the barber.

Code is ready just need to debug. Some segmentation fault.

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online