ปิด

Write some Software

Hello !!!

Find freelance PjSIP specialists for teach me to:

- configure PjSIP for my openWRT

- compile PjSIP for my openWRT

- compile my source code PjSIP

Thank you.

ทักษะ: Asterisk PBX, การเขียนโปรแกรม C, Cisco, Linux, VoIP

ดูเพิ่มเติม: software write mq4, software write chip epson, useful software write book, software write web specs, software write edid, software write websites idea, software write book images, software write books, software write protection, free software write book, software write book, software write technical manual

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Alessandria, Italy

หมายเลขโปรเจค: #12018346

freelancer จำนวน 2 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย €664 สำหรับงานนี้

expertdevteam

Hello Sir, We are an Indian development company here. we have checked your posted details here and want more clarification in it, so message us to discuss on it more then we will able to move on it. Thanks

€356 EUR ใน 10 วัน
(5 บทวิจารณ์)
4.3
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi เพิ่มเติม

€773 EUR ใน 20 วัน
(2 บทวิจารณ์)
3.7
€555 EUR ใน 10 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.0