ปิด

usb key wedge device driver development

I want to receive the data from serial terminal(RS232) to ms notepad,

ms excel. For this i want to design a device like keyboard wedge device

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C, ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว, การพัฒนาซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม: freelancers device driver development, solaris device driver development, android device driver development, device driver development windows, windows driver development, driver development, filedisk driver development, rs232 driver development

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12022947

freelancer จำนวน 1 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹3333 สำหรับงานนี้

₹3333 INR ใน 3 วัน
(8 บทวิจารณ์)
3.3
₹11111 INR ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0