ปิด

I would like to hire a Linux Developer

it is to develop a software for traffic light system using linux. its a basc college project.. has to b done in debian 3.2 and xenomi

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C, Debian, Linux

ดูเพิ่มเติม: dont like freelancer project, app developer hire, android developer singapore hire, android developer hire, android app developer hire, website developer linux, strong java developer linux , skilled developer linux required, skilled developer linux, freelance developer linux, facebook developer linux, asp developer bid hire, iphone developer cost hire, iphone developer work hire, ottawa canada developer linux, buddypress developer website hire

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #14404635

freelancer จำนวน 5 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹6373 สำหรับงานนี้

₹9266 INR ใน 30 วัน
(17 บทวิจารณ์)
3.9
liangjongai

Hi! I'm interesting your project very well. I was mastering c++ and I'm a good Mathematician. And also I have many experience and good skill about web and android development. Let's go ahead with me

₹1300 INR ใน 1 วัน
(4 บทวิจารณ์)
2.7
ciastsamson

Hi, client. I can develop your project. I have rich experience of developing in C/Linux. Best regards.

₹6666 INR ใน 10 วัน
(4 บทวิจารณ์)
1.5
₹1300 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹13333 INR ใน 45 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0