เสร็จสมบูรณ์

Build a deployment Wrapper

Require c# project that will execute embedded exe files with switches eg (/silent /quiet etc ) all from memory on launch (double click). During install/launch progress dialog should appear with company image and details advising what is been run.

On completion , program is to close. If error to capture and write to logfile from install path using compname etc.

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C#

ดูเพิ่มเติม : mdt install visual c++, microsoft visual c++ 2012, deployment bunny, visual c++ runtimes install wrapper, visual c++ 2015 silent install, build wrapper soap api, java build deployment tools, java build deployment automation, build deployment automation java, build deployment tools java, java build deployment automation tool, automated build deployment tools, java service wrapper build linux, build deployment automation tools, j2ee build deployment automation

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) Beverly Hills, Australia

หมายเลขโปรเจค: #14405030

มอบให้กับ:

MikelK

Hello. Have a nice experience with writing bootstrappers.. A 1-2 hours job depends on details. Thanks. Relevant Skills and Experience C#, Nlog, WPF, .Net project & solution files sturcture, .NET and native binaries f เพิ่มเติม

$25 AUD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $25 สำหรับงานนี้

$35 AUD ใน 1 วัน
(24 บทวิจารณ์)
5.2
liangjongai

Hi! I'm interesting your project very well. I was mastering C# and I'm a good Mathematician. And also I have many experience and good skill about web and android development. Let's go ahead with me Stay tuned, I'm i เพิ่มเติม

$25 AUD ใน 1 วัน
(6 บทวิจารณ์)
3.4
$20 AUD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
hunmin888

Hi, sir! I have a close look to your project. I have a good skill in c# programming. If you award this project to me, I'll complete it in time. Thank you in advance. Stay tuned, I'm is still working on this proposal เพิ่มเติม

$20 AUD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0