ยกเลิก

Python or .Net developer for CRM Development on URGENT Basis- Deadline Based project

Need someone with Very Good Experience Creating CRM or Desktop based ERP solutions to create a CRM for us.

This is Highly urgent project and Must be completed on Urgent Basis.

ทักษะ: .NET, ASP, การเขียนโปรแกรม C#, Python, Visual Basic

ดูเพิ่มเติม: or desktop, net based crm, erp crm developer, xml net based project, erp based project net, net based project, net developer needed urgent, net developer project philippines

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) kermanshah, Iran, Islamic Republic of

หมายเลขโปรเจค: #9962804

freelancer จำนวน 24 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $988 สำหรับงานนี้

super2lao

Familiar interface and simple algorithm encourage your work. • Main Section: Website & Mobile • Languages: Objective C , Swift , PHP, Java, SQL, HTML, CSS, JavaScript, C, C++, C#, • Web Frameworks: Laravel , Wordp เพิ่มเติม

$526 USD ใน 10 วัน
(24 บทวิจารณ์)
5.9
$1052 USD ใน 30 วัน
(14 บทวิจารณ์)
5.3
eclipsetechno

Hi, Let me try my luck based on our in-house team’s strength, skill and experience on CRM development. If you want to see our previous works on ERP we can show where CRM is a part of it. We can do both. Can sell ready เพิ่มเติม

$8887 USD ใน 59 วัน
(1 บทวิจารณ์)
5.4
TanzeelAhmed

I REVIEWED YOUR PROJECT DETAILS & WOULD LIKE TO OFFER YOU MY SERVICE OF DOING FIRST TASK FOR FREE, JUST TO PROVE MY SELF TO U AND ALSO GET EXCELLENT REVIEWS FROM U, AFTER YOU AWARD ME JOB AND CREATE INITIAL MILESTO เพิ่มเติม

$500 USD ใน 10 วัน
(15 บทวิจารณ์)
5.1
cracken

Hi, I am well equipped to this kind of task and can handle it pretty well. In fact, I already done job related to this before. Let me know the best of your time so we can discuss further based on your requirements and เพิ่มเติม

$749 USD ใน 3 วัน
(13 บทวิจารณ์)
4.6
murtaza1981

Hi, Please feel free to discuss the project with me so that i can wrap it up in a timely manner as per your requirements. Thanks, Murtaza

$800 USD ใน 15 วัน
(11 บทวิจารณ์)
4.5
$555 USD ใน 10 วัน
(6 บทวิจารณ์)
3.7
adilhussain0411

Hello! My name is Mehnaz Bashir. I am writing in response to your Project. After carefully reviewing the experience requirements and skills required for the job, I feel that I am a suitable match for the job. I have เพิ่มเติม

$277 USD ใน 10 วัน
(8 บทวิจารณ์)
4.0
zmgroup

Dear Sir, My name is Zahid. I have 5+years of experience in software development and have strong technical and educational background. I have good experience in developing web, desktop and distributed applications in เพิ่มเติม

$555 USD ใน 10 วัน
(5 บทวิจารณ์)
3.0
imranahsan1

hello sir , We have read your project description and it is easy for us to implement as sharepoint crm and .net applications. We provide quality work with 2 months free support service. Thank You For Your Conside เพิ่มเติม

$555 USD ใน 10 วัน
(2 บทวิจารณ์)
2.2
$526 USD ใน 10 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.2
Nandanisharma

Dear concern, I am working as a Senior Developer. I have more than 5 years experience in this field. I am working on web-applications,mobile applications like Iphone, Anroid etc. I am sure that I can deliver you เพิ่มเติม

$750 USD ใน 15 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.0
isnaali12

hello sir, i have good experience in software and web development so give me a chance to prove my self :)

$444 USD ใน 12 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
bamtak

Hi, based on the request, I have created a CRM desktop application for an M and E Construction company using Java Technology (JavaFX as GUI). Currently, the company is planning on moving to the cloud instead of the des เพิ่มเติม

$500 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
ricardothomas

Hello. I design, build and maintain computer software using C#, [url removed, login to view], [url removed, login to view], MySQL and MSSQL on a day to day basis. I have over 15 years experience in the field of Software Development and I am driven by pass เพิ่มเติม

$722 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$789 USD ใน 15 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Orpiv

Hello, We are certified python experts we have 7years+ experience in python language and . we have completed 1000+ projects using python. Our key skills are: Python, Django, Django-Rest- Framework and many python p เพิ่มเติม

$250 USD ใน 0 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
antontrishenkov

I did made CRM and ERP before. Can show you it. I suggest web based CRM, so it possible to create some web site where client will have account and ticket system and feedback system etc. Every your employee will เพิ่มเติม

$1111 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
asifmhmood

may be it is not strongest proposal you are reading, as it is my beginning at free lancing, but i can assure you that i would be able to get our job done, I have experience of development of NoSQL database engine in c เพิ่มเติม

$277 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
maxxsols2

Dear Client, Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with [url removed, login to view] mainly deal in web development, SEO, Android App, software testing and graphic design. Our vision is to b เพิ่มเติม

$555 USD ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0