ปิด

Site updates

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 13 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ₹9124 INR

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
₹1500 - ₹12500 INR
การประมูลทั้งหมด
13
คำอธิบายโปรเจค

Need following updates in my site:

- Add selling page for Dealer and Agent also add an option where dealer/agent can select vehicle type(bus, car, etc)to sell.

- Dealer and agent must have to login to sell

- Update Slider on homepage listings instead of only 3

- In homepage delete the videos

- Add an option to select district on vehicle entry also in admin panel(For all categories including agent and dealer)

- Go through the site check controls layout is the site is fully responsive or not

- Currently while listing, the user has to type the name of the brand completely, the list should shortlist the name when entereing letters. for eg: if the user types mah > only mahindra should appear in the list

Most of the work is in frontend though

Will provide the site name and source code to the shortlisted freelancers. The budget is 65USD.

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online