กำลังดำเนินการ

Matlab simulation help

Project Requirement:

¬ Using Matlab or Simulink (Prefer Matlab):

• Do Simulation: Encoder and Decoder of the picture provided above (Check attachment).

(Assume channels and make any assumptions if needed)

*Note: This an example and the simulation of it is provided online make sure not to use the same one, do u your own simulation

• After doing the simulation follow the steps below to get the graph like the one provided at the very end of the steps:

ทักษะ: อัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรม C++, วิศวกรรมไฟฟ้า, คณิตศาสตร์, Matlab and Mathematica

ดูเพิ่มเติม : example software needed, help nntool matlab, sip simulation matlab, arima simulation matlab, matlab quantization example, fuzzy logic matlab code example, matlab modelling example, matlab maximization example, sip session simulation matlab code, neural network matlab nntool example, help sim matlab, design filter using matlab code example, gps signal simulation matlab, shape memory simulation matlab, monte carlo simulation matlab

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 2 บทวิจารณ์ ) Denton, United States

หมายเลขโปรเจค: #12192457

มอบให้กับ:

yamaf555

Your proposal is your first (and perhaps only) chance to make a good first impression to the employer! Ensure that you: Understand their project needs. Explain how your skills and experience make you the right fre เพิ่มเติม

$100 USD ใน 3 วัน
(34 บทวิจารณ์)
5.0

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $166 สำหรับงานนี้

$260 USD ใน 3 วัน
(6 บทวิจารณ์)
4.1
$166 USD ใน 3 วัน
(7 บทวิจารณ์)
3.5
$111 USD ใน 3 วัน
(5 บทวิจารณ์)
3.1