ปิด

Write some Software

โปรเจคนี้ถูกมอบหมายให้แก่ arcdevsol ในราคา $170 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$30 - $250 USD
การประมูลทั้งหมด
10
คำอธิบายโปรเจค

hello

the project is to Create an inventory management solution for a fictional business of your choosing. Basic features may include inventory tracking, point of sale operations, reporting, and searching.

This project is opened ended, much like a research paper.

these are some of the materials covered and should be used in the project (as much as possible) such as:

4. Pass-by-value vs. Pass-by-reference

5. Namespaces

6. Structs

7. Classes

3. Reading from a file

4. Writing to a file

5. Stream States

6. Integer output manipulations

7. Floating-point formats and precision

8. File stream open modes

9. Character classifications

[url removed, login to view] And Memory PDF

11. Linked lists (MUST USE this method)

the project should be detailed first in a paper (due date: friday november 11 morning):

Write a 2-3 page paper detailing what your final project will entail. Things to include could be specific features, testing strategies, or storage of information. You must use Times New Roman 12 point font double spaced. 1" margins on each side as well. I am looking for creativity and an honest understanding of your abilities and the course material we have covered.

And The code should be finished before (December 2)

มอบให้กับ:
ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online