ปิด

SAP CRM TECHNICAL

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 2 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ₹1525 INR

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
₹600 - ₹1500 INR
การประมูลทั้งหมด
2
คำอธิบายโปรเจค

Hi

I am having one requirement who requires SAP CRM TECHNICAL EXPERIENCE below is the approach to fix the issue

The below approach send by manager in order to achieve the rental contract start date determination for R2.

1. Create 2 different FM’s under the function group "/LGC/10FGWW_SD_RENTAL_COMP" Strictly, follow naming convention to name the FM’s. You might have already received the naming convention..

One FM will be for determining the date without reference document and second FM will be for determining the date with reference document

2. For scenario one, without reference, use the first FM to implicate the logic described in XCS. For your reference, use the code from the FM "/LGC/FGWWSD_RENTALDATE_EC" to build your own logic for R2.

3. For scenario two and three, with reference, use the second FM to build the business logic. Again refer to the above FM code for your reference. And this also for only R2.

4. Make the R2 switch enabled for both the FM’s and make sure that this piece of logic doesn’t execute for other regions. Attached switch document for your reference. Make sure to call only R2 switch.

5. Register the Events with priority(97) higher than the below one’s which are shown in the screenshot

Inline image 1

6. AFTER_CHANGE and AFTER_CREATE should use without reference FM and AFTER_CREATE_WITH_REFERENCE should use with reference FM.

7. If you have to create any repository objects please let me know. I would guide you in choosing the right packages.

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online