ยกเลิก

Correct a code using C CUDA

I have a C code, with 200 lines, that is working correctly and I need to pass it to C CUDA; I already have a prototype, but it is not working completely. Also pass a function from matlab to C.

I'll give you more information later.

ทักษะ: CUDA

ดูเพิ่มเติม: matlab code mex function, simple code cuda, cuda jacobi code, jacobi cuda code, meta tags correct code, gpu cuda code image, correct code mmse, cuda code image processing, cuda image processing code, cuda opengl code, sph cuda source code, sph cuda code, cuda particles code, code correct, wordpress code sort function, code search function access

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Bucaramanga, Colombia

หมายเลขโปรเจค: #12020466

freelancer จำนวน 2 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $89 สำหรับงานนี้

$111 USD ใน 2 วัน
(1 บทวิจารณ์)
4.4
taingocnguyen12

hello, i work on Cuda over 2 year. i can help you In the other hand, i have work project cuda and matlab by mexFunction. Thank, TaiNN

$66 USD ใน 2 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.0
$111 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
youcabled

hey Having experience on matlab & C, I've been focusing on this project after reading your description. will be glad to be it's proud developer this time. Hopefully we'll make a professional session very soon.

$100 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0