ปิด

splunk

creating security alerts

ทักษะ: Splunk

ดูเพิ่มเติม : splunk free syslog, configure free splunk receive syslog, configure syslog splunk, eventlog splunk 2009, balabit syslog splunk, splunk mysql syslog, splunk balabit, receive syslog messages splunk, splunk syslog, splunk install applications, splunk syslog mysql, splunk instance, splunk log syslog, download free splunk syslog, setup splunk read syslog messages

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #12030724

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $683 สำหรับงานนี้

$833 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
cybersec

Dear Manager, I'm cyber security researcher. I worked at "The Scientific and Technological Research Council Of Turkey" - "Cyber Security Institute" from May 2012 to August 2016. I have worked lots of penetrati เพิ่มเติม

$555 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$666 USD ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
melstrathdee

I would be interested on working on your project. I have many years working in corporate systems. My website if [login to view URL] where I consult in Splunk Development, Business Analytics and Design. I would love เพิ่มเติม

$677 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0