ปิด

Cisco UCCX

We need to have our CCX programming ACD script revised to add a section to look at the incoming number and time to route the call to other numbers depending on these two variables.

ทักษะ: Cisco

ดูเพิ่มเติม: number incoming call xcode, number combination generator numbers, bulk incoming phone numbers, asterisk incoming sip numbers, cisco nat number

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12198905

freelancer จำนวน 6 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $251 สำหรับงานนี้

hamdanfaris

been working with uccx for years now (around 7 years) ... Solid knowledge in scripting. plan:- Taking your script doing required changes in lab Testing it further in lab Handover the script let me know if you hav เพิ่มเติม

$200 USD ใน 2 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.4
$277 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
zenithnetworks

Hi there. So you are wanting something along the lines of time of day and incoming number recognition script for UCCX? What version of UCCX are you running? Will you be using a specific CSQ or a generic script? I h เพิ่มเติม

$250 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
mramsey1976

Expert level UCCX scriptor 20+ Cisco Network / Voice Engineer CCNP Collaboration Follow Cisco Best Practices for updating active script for optimal testing and implement to production

$277 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
jonathanelscpt

Hi There. I'm a CCIE in Collaboration with several years experience with Cisco UC and UCCX. I will easily be able to update your script for you.

$277 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$222 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0