ยกเลิก

Googling, writing

Some questions needs to be answered about cloud computing security. Answers must bu authentic and brief(No plagiarism or Copy Paste Answers).

You have to use the *.TEX format for the answers. Also I need to WORD format.

Due Date: [url removed, login to view]

ทักษะ: Cloud Computing, LaTeX

ดูเพิ่มเติม: cloud computing comparison, cloud computing animated gif, cloud computing android, cloud computing academic projects, asterisk cloud computing, android cloud computing, cloud computing gaming, accounting cloud computing, student projects cloud computing, technical article cloud computing, objects cloud computing, getafreelancercom cloud computing, cloud computing lan, multiblechoice questions networks answers, cloud computing security services, aspnet questions exam answers

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 3 บทวิจารณ์ ) Istanbul, Turkey

หมายเลขโปรเจค: #12696559

freelancer จำนวน 1 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $10 สำหรับงานนี้

$10 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0