ปิด

FIX WINDOWS 10 BLURRY/FUZZY ISSUE - using laptop + extended monitor. Some programs on each one are blurry, tried normal fixes

I will give u remote access to fix this issue, i have tried the normal 125% fixes with no luck.

Some apps look perfect on one screen and bad the other, and visa versa. I never had this problem before but I have a new laptop. I need you to fix it for me right now and ill give you £30 for a quick job

ทักษะ: บริการช่วยเหลือด้านคอมพิวเตอร์, การสนับสนุนด้านเทคนิค

ดูเพิ่มเติม: important programs strings, fixes watch design module, monitor android wifi windows, monitor mode wifi windows, monitor web surfing, install multiple programs

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 28 บทวิจารณ์ ) folkestone, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #12029879

freelancer จำนวน 15 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย £73 สำหรับงานนี้

GeniuSBraiN

Hello, I can do this task in less time, and 100% accurate (Actually I had this problem couple times before with different reasons) - I have a long experience fixing driver issues and other problems on windows (XP, เพิ่มเติม

£30 GBP ใน 1 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.0
£30 GBP ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
£30 GBP ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
£33 GBP ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
£28 GBP ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
£150 GBP ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
£150 GBP ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
naveenjosesignin

I have 3 years experience in windows support and system engineer. Definitely I will done this job

£150 GBP ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
£55 GBP ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
jojopro

Hi! Let me help you with your problem. I think this is a graphic card or graphic driver issue. Please accept my offer so we can fix your problem quickly.

£30 GBP ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
£77 GBP ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
dattapartha872

A proposal has not yet been provided

£150 GBP ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
cybitzz

I doubt your laptop needs a graphics dedicated software or driver so that it will perform correctly. I can help you troubleshoot if you can't fix it. Thank you.

£29 GBP ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
mvittorio103

Hi, If it's okay with you I can definitely attempt to repair your blurry monitor remotely. I'm here in the U.S. I provide these types of services regularly. I do not charge unless I resolved the issue for you, gener เพิ่มเติม

£28 GBP ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
£111 GBP ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Megtaba

I've had similar issues before and it would'nt take long to fix it :) Accomplishing within the time-span and pure commitment. Willing to work after hours and with complete dedication towards the subject.

£44 GBP ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0