ปิด

Help with my Computer/Laptop/Device

Hi, my name is michael cross, I am looking for workers to help me publish articles and special videos on my team's website.

But before publishing we will need to attach some special text that we get after the top button, especially when users get to signup.

Here is a sample post link : [url removed, login to view]

Important : if you know you can't do it as the sample link is, please don't bid.

If you can do this job, let's setup a deal....

thank you.

ทักษะ: บริการช่วยเหลือด้านคอมพิวเตอร์

สถานที่: Canada

ดูเพิ่มเติม: goo data entry, computer help, computer help urgent, demographics laptop computer, laptop computer buyer demographics, demographics laptop computer buyers, demographics laptop computer owners, computer help business pages, demographics laptop computer users, computer help logo, laptop computer demographic

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Guinea

หมายเลขโปรเจค: #12189076

freelancer จำนวน 0 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $ สำหรับงานนี้

$555 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0