ปิด

Content Writing

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 9 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ₹7407 INR

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
₹1500 - ₹12500 INR
การประมูลทั้งหมด
9
คำอธิบายโปรเจค

We need a content writer to help us streamline and put on paper all our past transaction in a systematic format.

Execute the Scope of work as below:

• Prepare an end to end conversion process flow map (Logical sequence flow with process involved).

• Identify the responsibilities of each stakeholder in terms of the process.

• Identify the compliance, tracking system and timelines of the process throughout proposal life cycle.

• Finalize on the SOP formats for Mandate, road map, term sheet, proposal reports etc.

• Prepare existing proposal reports

GUIDELINES

SOP to ensure clarity of purpose; prerequisites are in place, logical flow of process, 1 person 1 responsibility, unambiguous instruction, simple language, graphs /tables for illustration etc.

Proposal report to include :

* Proposal Number * Lender(Empty-Not to mention)

* Date * Plan/Strategy

* Title * Reference

* Prepared by , Reviewed by, Approved by * Step by step Procedures & responsibilities

* Client requirement & Solution provided * Limitation/Caution

* Client (Empty-Not to mention) *Advantage

* Process Map * Timelines

Further details as per understanding and progress.

In all there are approximately 10 transactions that we need to work on.

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online