ปิด

Write an eBook

1) I need to hire a writer to do research and write a 7000 words "how-to" eBook

2) Projected budget - US$70

3) Deadline - 14 Days upon acceptance of project

4) Payment Terms - Full Payment Upon Completion (no upfront fees)

5) You will agree to me having the full rights to the eBook and its content upon completion of project

6) To apply, please send me your past work samples in order for me to better evaluate your writing style

7) I need you to compile a list of resources you took the information from and send it to me upon completion of project

ทักษะ: การเขียนหนังสือ, การเขียนเนื้อหา, eBook, การเขียนในนามคนอื่น, วิจัย

ดูเพิ่มเติม: work content writer, write resignation letter samples, ebook write, write ebook research, ebook write thesis, samples short content paragraphs, write thesis ebook free, write ebook ghostwriter, work samples english russian, write ebook outsource philippines, rates write ebook, write ebook disclaimer, ghostwriter research write ebook, write thesis ebook, ghost write ebook price, write clickbank ebook, information work samples, write short description work

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 2 บทวิจารณ์ ) Singapore, Singapore

หมายเลขโปรเจค: #12195816

freelancer จำนวน 2 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $79 สำหรับงานนี้

rvtechsolution

Hello, The project is very interesting to me. I have great expertise in turning your ideas to reality. Here are some further points that I think will bring more clarity: 1. It would be great if you can provide เพิ่มเติม

$85 USD ใน 15 วัน
(8 บทวิจารณ์)
3.9
$72 USD ใน 3 วัน
(12 บทวิจารณ์)
2.8