ปิด

Write an eBook

1) I need to hire a writer to do research and write a 7000 words "how-to" eBook

2) Projected budget - US$70

3) Deadline - 14 Days upon acceptance of project

4) Payment Terms - Full Payment Upon Completion (no upfront fees)

5) You will agree to me having the full rights to the eBook and its content upon completion of project

6) To apply, please send me your past work samples in order for me to better evaluate your writing style

7) I need you to compile a list of resources you took the information from and send it to me upon completion of project

ทักษะ: การเขียนหนังสือ, การเขียนเนื้อหา, eBook, การเขียนในนามคนอื่น, วิจัย

ดูเพิ่มเติม : where to work as a content writer, i am finding a writer to get it write my nvq3 work books, how to write a resignation letter samples, how to content write, writing a dialogue and my teach want to know why didn t i write my home work, how to write a report on dashain to your teacher with acknowledgement table of content introduction, ebook write erotica, ebook write, write ebook research, ebook write thesis, samples short content paragraphs, write thesis ebook free, write ebook ghostwriter, work samples english russian, write advertising proposal letter samples, write excellent sales copy ebook, write ebook outsource philippines, include work samples sales package, rates write ebook, write ebook disclaimer, ghostwriter research write ebook, write thesis ebook, ghost write ebook price, write clickbank ebook, write english magazine work mexico

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 2 บทวิจารณ์ ) Singapore, Singapore

หมายเลขโปรเจค: #12195816

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $79 สำหรับงานนี้

rvtechsolution

Hello, The project is very interesting to me. I have great expertise in turning your ideas to reality. Here are some further points that I think will bring more clarity: 1. It would be great if you can provide เพิ่มเติม

$85 USD ใน 15 วัน
(8 บทวิจารณ์)
3.9
$72 USD ใน 3 วัน
(12 บทวิจารณ์)
2.8