ยกเลิก

Write an eBook

Looking for a writer to research and write a 7000 words "how to " eBook and my budget is $70 USD.

Payment Conditions : Full payment upon completion ( No upfront fees)

Deadline : 14 days upon project completion or acceptance.

Upon project completion, you agree to me having the full rights to the eBook and its content.

By the way you will need to consolidate a list of resources you took the information from and sent it to me at the end of the project.

To apply, please send me your past work samples so i can better evaluate your writing style.

ทักษะ: การเขียนหนังสือ, eBook, การเขียนในนามคนอื่น, วิจัย

ดูเพิ่มเติม : looking for permanent content writer who can write content for website and facebook niche blog contact me by personal message, book write outsourcing, freelancer book write, read book write essay, free download book write mba thesis, flash book write text pages, book write software, write content earn per 500 words, book write, ebook associated content, write content squeeze page, earn 400 page book write, write content per word, can write content site article sumbission, write content sell web design, can write content, powerpoint write book, book material write, can write content free, write content using best key words, ghost write book, write short book mortgages, use word write book, tinymce write content file, write content outline

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) Singapore, Singapore

หมายเลขโปรเจค: #12195839

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $113 สำหรับงานนี้

esno84

Hello I have more than three years writing articles, more than one year working as a translator and in the transcription field. I have my own blog and I also used to write articles for other blogs. In order to see my เพิ่มเติม

$70 USD ใน 10 วัน
(28 บทวิจารณ์)
4.9
$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0