ปิด

I would like to hire a Content Writer

I want someone to write a sop for my Canada visa

ทักษะ: การเขียนเนื้อหา

ดูเพิ่มเติม: viral content writer hire, legal content writer hire, content writer southampton hire, content writer freelance hire, content writer hire, fresher content writer hire, writer content researcher needed

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12024295

freelancer จำนวน 3 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹6320 สำหรับงานนี้

workingPhoenix

I have written sop's before and I can help you with yours. Please check the feedback I got for my previous work. https://www.freelancer.com/u/workingPhoenix.html I am a hard working freelancer with 5 Star rating so เพิ่มเติม

₹5000 INR ใน 3 วัน
(71 บทวิจารณ์)
6.0
mn18

Hello! I have written many Statements of purpose officially and for my friends' use. I have been appreciated well and I am working on freelancer with a similar project. I excel at writing skills and have exquisite g เพิ่มเติม

₹2850 INR ใน 4 วัน
(7 บทวิจารณ์)
2.9
abhimultani

I am a lawyer. Currently passed out of law of school and preparing for a competitive examination. So I am sure I would be able to do a good job for you as my skills and profession support the same fairly.

₹11111 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0