ปิด

Write my Product Descriptions (Health Supplements)

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 30 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $201 CAD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$30 - $250 CAD
การประมูลทั้งหมด
30
คำอธิบายโปรเจค

Hi Writers:

Natural immix Health Ltd. is looking for a freelancer writer to finish the product descriptions for 23 products. All of the products are health supplements, i.e. Vitamins, Minerals, Fish Oil.

The following parts of the description is on us, the writer do not have to do this part.

A. Recommended Use

B. Recommended Dose

C. Risk Information

The following parts are what we need from the writers:

A. Product Summary and/or Sources: which is background information on the raw materials, where it's from, how it's extracted, history and etc.

- For example: this is for people who don't know what "Esterified Astaxanthin" or "Phospholipids" are, which are elements of Krill Oil.

- It will help people asking questions like: what is it? where does it come from? what is the origin? how is it processed (extracted)?

B. Health Benefits: describing how our product is beneficial to health, as well as the health categories that the product helps with and addresses.

C. Why our product?: this is basically a section that explains to customers what our USP (unique selling point) is and why they should select our product over competitors.

We need North American writers who have past experience on writing product descriptions, preference will be given to Canadian Writers and who has background in health product industry.

Please read all the description before placing any bid.

Reference: [url removed, login to view]

[url removed, login to view]

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online