ปิด

I would like to hire a Copywriter - 26/11/2016 21:55 EST

We are looking for a copywriter to write an about-us for the website. I need a reputable writer, who has a body of work readily available for review. We want this person to be a professional writer and have written for high profile publications. We would also expect that they interview the founder of the company over Skype for an in depth understanding of the timeline/humble beginnings of the business and the founder. The copy will be written in the form of a story that will engage the reader and allow them to visually interact with the content. The story will be approx 2,000 words.

ทักษะ: การเขียนเนื้อหา, การเขียนข้อความโฆษณา, การเขียนเชิงสร้างสรรค์

ดูเพิ่มเติม : british copywriter hire, australian copywriter hire site, tuyển copywriter hà nội, locuri de muncă copywriter web iaşi centru, khóa học copywriter hà nội, greeting copywriter hire, copywriter online tại nhà, copywriter hire from company, copywriter hire, copywriter hire edinburgh, copywriter hire cape town, copywriter hire buckinghamshire, commercial copywriter hire, cheap copywriter hire, copywriter hire prices 500 words

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Australia

หมายเลขโปรเจค: #12201997

freelancer 27 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $122 สำหรับงานนี้

Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original เพิ่มเติม

$111 AUD ใน 5 วัน
(944 บทวิจารณ์)
8.3
AgathaGMaiti

“I sell words according to your demands. It’s yours for the asking.” 
My strong belief is that readers should be presented with content that's easy to understand & doesn't challenge with complex language. I look forwar เพิ่มเติม

$200 AUD ใน 3 วัน
(98 บทวิจารณ์)
7.0
writingcompany87

Writing is an art. Besides a clear command of all aspects of the language, my impeccable writing is largely fuelled by an insatiable passion and love for the written word. I think this is what gives me an edge over man เพิ่มเติม

$250 AUD ใน 3 วัน
(205 บทวิจารณ์)
7.1
saniafashion1

A proposal has not yet been provided

$61 AUD ใน 3 วัน
(193 บทวิจารณ์)
6.7
Zackkhan19

----------READ ME--------RANKED BY FREELANCER AS ONE OF THEIR TOP Content and Copywriters...I am a native speaker and a professional Writer/editor (copy, line/substantive, content, and technical editing) and proofreade เพิ่มเติม

$400 AUD ใน 3 วัน
(76 บทวิจารณ์)
6.6
silverhorse73

Hi I am Julia, a stay at home mom with 9 month old daughter so I currently have free time throughout the day. I am an individual writer and not a team. I do not outsource my work and therefore can commit to writing 100 เพิ่มเติม

$147 AUD ใน 3 วัน
(174 บทวิจารณ์)
6.4
workingPhoenix

I read your job description and I understand clearly on how about us section for your site needs to be written. Ping me so we can discuss further. Give me a chance and I'll make sure you won't regret.

$155 AUD ใน 3 วัน
(59 บทวิจารณ์)
5.7
erinkennedy

Hi, I have done similar projects in the past. I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that เพิ่มเติม

$100 AUD ใน 3 วัน
(71 บทวิจารณ์)
5.9
alllam802003

We are a small writing firm specialized in providing various forms of content writing services. We are striving to provide native level writing in multiple writing niches and categories. Our services include: Our ser เพิ่มเติม

$80 AUD ใน 3 วัน
(59 บทวิจารณ์)
5.6
$111 AUD ใน 2 วัน
(54 บทวิจารณ์)
5.9
SEOTop10Ranking

Hello, I'm a seasoned native English copywriter with over ten years of experiences and I have clients all over the US, UK. I can do your project efficiently and timely. I am currently on the lookout for long-term clien เพิ่มเติม

$150 AUD ใน 3 วัน
(62 บทวิจารณ์)
6.0
eringkelly

Hello, I can write 2000-3000 words in a day. I will write articles of up to 500 words, on any subject of your choosing. Maybe you: - Need help with a College project. - Need content for your new Website. - Need Artic เพิ่มเติม

$110 AUD ใน 3 วัน
(80 บทวิจารณ์)
6.0
ExpertWriter24

Hi there, I am an English-speaking marketer with a talent for writing business content. I have eight years experience writing company profiles, landing pages, and all other forms of marketing and sales content. My bac เพิ่มเติม

$200 AUD ใน 3 วัน
(29 บทวิจารณ์)
5.7
DdHardy

When it comes to writing, you need an experienced, dedicated, and honest professional who can take your project to the next level. Look no farther. I have the experience, skills, and focus that your project requires. L เพิ่มเติม

$100 AUD ใน 3 วัน
(31 บทวิจารณ์)
5.4
Hoffman24

Words. We need them to get our message across. When you want to use words effectively to create well-written articles you need a writing expert who has the experience in crafting SEO and non-SEO content. I have provide เพิ่มเติม

$70 AUD ใน 3 วัน
(32 บทวิจารณ์)
5.2
eaglesseotech

Hello. I am Ayana. This project is perfect for me. Hear me out. After a few years in the modeling industry, I decided to pursue writing as a career. I love writing about a wide variety of topics. I currently attend UCL เพิ่มเติม

$140 AUD ใน 3 วัน
(48 บทวิจารณ์)
5.3
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more เพิ่มเติม

$100 AUD ใน 3 วัน
(44 บทวิจารณ์)
5.2
manofletter

Hire me as your freelance writer, or copywriter to develop high-quality content for your business but why…..? Because - A good SEO content writer can make sure your business shines in the tangle of the World Wide Web. เพิ่มเติม

$100 AUD ใน 3 วัน
(26 บทวิจารณ์)
4.8
sujoy143

Hi there, I am applying for the position of writer. Am a professional content writer with strong background in developing quality contents, social media posts, blog posts, branded copies and press releases. I can use เพิ่มเติม

$30 AUD ใน 3 วัน
(28 บทวิจารณ์)
4.6
priya96411

Hi there, I'm afraid Skype interviews aren't permitted by Freelancer. However could you tell me about your business? I'm sure I can obtain sufficient information through chat, or Freelancer's call feature. Thanks เพิ่มเติม

$88 AUD ใน 3 วัน
(22 บทวิจารณ์)
4.7