ปิด

Add friends on Facebook Group (Only Pakistan)

Facebook friends need to be added on my group.

Only targeted members Pakistan, UAE.

Our group is about eCommerce.

- How many friends do you have on Facebook?

- How many friends are from Pakistan, UAE?

- How much will you charge to add friends on my group? (Minimum)

Without this 3 answer, your proposal will be ignored.

I'll need as much as members on my group. So all of proposal will get priority.

Thank You

ทักษะ: การพิมพ์ดีดคัดลอก, คีย์ข้อมูล, การตลาด Facebook, เครือข่ายสังคมออนไลน์

ดูเพิ่มเติม : add facebook friends to group, add automatically friends facebook group, facebook software add friends group, add facebook friends group software, facebook friends add america, need facebook friends add, add friends group facebook, facebook friends add group software, facebook friends add, add members group friends facebook, script add multiple friends facebook, facebook friends add day, add lots friends facebook, add lot friends facebook, add invite friends facebook application, add multi friends facebook, add thousands friends facebook, add myspace friends facebook, add 5000 friends facebook, add lot people shot group facebook, invite group friends facebook, group facebook add rss, add gruop contacts group facebook, add multiple friends facebook, add 1000 friends facebook

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 28 บทวิจารณ์ ) Dhaka, Bangladesh

หมายเลขโปรเจค: #14405275

freelancer 15 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $4/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

syedamiralishah

I Have 600 Friend on Facebook 500 are from Pakistan and about 100 From UAE. $ 1 Per Friend for Adding. Currently i am in UAE

$2 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$5 USD / ชั่วโมง
(2 บทวิจารณ์)
0.0
egazi712

Hi, I am, Social Media Marketing expert.I read your project details carefully. I can do your work perfectly . Expertness and honesty is my goal. I am doing all kind of social media marketing. Specially I have more expe เพิ่มเติม

$2 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
hasnainhaider611

A proposal has not yet been provided

$5 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
bilaltariq024

Hello! Good day .Hope you are fine. (1)i have 256 friends on Facebook. and i have two Brothers and all the friends appox above700. (2) Maximum are Pakistani and may of my friends live in UAE but they are not a nation เพิ่มเติม

$3 USD / ชั่วโมง
(1 บทวิจารณ์)
0.0
AnumZia

Hi . I'm really interested in winning this task. "Guarantee" I will do [login to view URL] need to pay me if I fail. You can take an interview if you have any doubt on my skills. Please have faith on my words, I'll give you my best เพิ่มเติม

$4 USD / ชั่วโมง
(27 บทวิจารณ์)
0.0
TypingNOW

Hello! I do have facebook profile with 2500 friends. Among them 2000 are Pakistani. I will only charge $15 for adding 2000 friends. Thanks!

$3 USD / ชั่วโมง
(9 บทวิจารณ์)
0.0
Anelina123

Dear Hiring Manager, I read your job posting about adding members in your group.i have 1000+ friends in facebook,821+ members in my group and after hiring me i will create another group and add friends from Pakistan, เพิ่มเติม

$3 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
emanaftab2013

I will do your work quite nicely ..

$5 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
bhatparveez

A proposal has not yet been provided

$6 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
trindani

How many friends do you have on Facebook? 700+ fb friends - How many friends are from Pakistan, UAE? 650+ from Pakistan. - How much will you charge to add friends on my group? (Minimum) Each profile will cost เพิ่มเติม

$6 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
sunchiajju

Hi, I am a social media marketer specialized in working with UAE clients. Are you looking for Pakistanis staying in UAE or both Pakistnai's and UAE residents? Regards Sunitha

$5 USD / ชั่วโมง
(3 บทวิจารณ์)
0.0
Sachinkavin

228 friends no pakistani frnd 1.5$

$2 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$7 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
ach5655f37f3b8e7

Hi there. I'm from Pakistan and I have above 200 friends on facebook more than 150 from Pakistan and 10 from UAE. I'll charge $30 to add all of them. Plus i can do extra as well by asking my other friends to add thei เพิ่มเติม

$5 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0