กำลังดำเนินการ

Fill in a Spreadsheet with Data

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Data Entry.

ทักษะ: คีย์ข้อมูล

ดูเพิ่มเติม: fill data spreadsheet, php form data spreadsheet, contact data spreadsheet, collecting price data spreadsheet, macro data spreadsheet, payroll data spreadsheet, link web data spreadsheet, 2008 extract data spreadsheet

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12023114

มอบให้กับ:

₹27777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0

freelancer จำนวน 2 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹20833 สำหรับงานนี้

₹13888 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0