ปิด

Help with customer support

data entery work

ทักษะ: คีย์ข้อมูล

ดูเพิ่มเติม: arabic articles submit, travel articles submit, travel articles submit seo, publication articles submit seo, samples short articles submit, articles submit jomsocial, articles submit, guitar articles submit, free articles submit website, health articles submit

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ )

หมายเลขโปรเจค: #14689422

freelancer จำนวน 6 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹250/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

heemel25

MD. SHERAZUL ISLAM Hello, Dear Honorable Project Manager, I am Md. Sherazul Islam. I have been working as a Data Entry professional as well as SMM provider. But, now I am working as a Team membaer. They are p เพิ่มเติม

₹277 INR / ชั่วโมง
(6 บทวิจารณ์)
1.6
₹400 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹333 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹100 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
mxeka17

I am a student studying for Computer Engineering in an English Based Program University. I have very good skills on typing, programming and i know very well English Language. I am new in freelancer. I started this chal เพิ่มเติม

₹110 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹277 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0