ปิด

We need good SAP Basis, SAP ABAP FICO, SD MM and HANA resources full time with 8-10 years experience. Also we need ORACAL, SQL database professional

We need good SAP Basis, SAP ABAP FICO, SD MM and HANA resources full time with 8-10 years experience. Also we need ORACAL, SQL database professional with 10 years experience.

ทักษะ: Big Data, การประมวลผลข้อมูล, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, ERP, Microsoft SQL Server

ดูเพิ่มเติม: clickonce sql express database, sql sales database, ping sql server database, upload sql file database

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12199753