ยกเลิก

spss analysis

This is a biostatistics project that is requiring us to use the spss program in order to analyze a given data and illustrate results.

ทักษะ: การประมวลผลข้อมูล, คณิตศาสตร์, Matlab and Mathematica, SAS, วิเคราะห์สถิติ

ดูเพิ่มเติม:

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Coopers Hill, Jamaica

หมายเลขโปรเจค: #12019045

freelancer จำนวน 7 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $2302 สำหรับงานนี้

$2160 JMD ใน 1 วัน
(76 บทวิจารณ์)
6.5
$2250 JMD ใน 1 วัน
(68 บทวิจารณ์)
6.2
ZeeshanShah22

I am Masters of Statistics ,Expertise in SPSS. Multivariate methods Factor Analysis, Discriminant Analysis, Logistic Regression, Panel Data Analysis: Fixed Effect & Random Effect Models, ANOVA using SPSS, Minitab, ST เพิ่มเติม

$2700 JMD ใน 1 วัน
(21 บทวิจารณ์)
4.0
$2196 JMD ใน 1 วัน
(3 บทวิจารณ์)
3.7
EngrShahidul

I am much experience in Excel and SPSS data analysis, power pivot table, regression (Trend line) & correlation analysis, statistical test, linear programming, formula creation, graph creation and report writing. I have เพิ่มเติม

$1950 JMD ใน 2 วัน
(9 บทวิจารณ์)
3.6
Valuesolutions

Hello, how are you? I hope you have a bright day/evening from your side. I have read the details provided, but please contact me so that we can discuss more on the project. I believe I have the required skills in this เพิ่มเติม

$2160 JMD ใน 1 วัน
(4 บทวิจารณ์)
3.9
coderX15

Dear Client, I have extensive SPSS experience since I have done many such analysis. I am new to this kind of freelance work but have worked for many corporations and through the various degrees that I have acquired. เพิ่มเติม

$2700 JMD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0