ปิด

My Delivery Project

to pick up a single tub washing machine from Imus, Cavite and a spin dryer from mandaluyong and be delivered to rodriguez, rizal

ทักษะ: การจัดส่ง, HTML, โลจิสติกส์และการจัดส่ง, Mobile App Development, PHP

สถานที่: Imus, Philippines

ดูเพิ่มเติม : project delivery system, database project delivery system, bid project delivery business, software project delivery late late delivery case study, slides project delivery management, powerpoint word project delivery, outsourcing project delivery system pptpdf, iptv project delivery, problem facing project delivery ebay, funny jokes project delivery, rails project delivery, free php project delivery site, rate calculation project delivery excel format, slogan creator project delivery, grid template project delivery

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Philippines

หมายเลขโปรเจค: #12200429

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₱1205 สำหรับงานนี้

₱1220 PHP ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
ongcharlesa

(Error on my Detail Summary; Professional Here.) For bookings or inquiries, call us @ +63.977.105.7200 ♥

₱1189 PHP ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0