ปิด

Prototype stabilization system using accelerometers, software, power electronics and electromagnets

Design and build prototype electronics and software system that will:

Receive input signals from a number of gyroscopes, inclinometers and accelerometers.

Software that can be programmed to control power electronics based on the sensor inputs.

Power electronics to control up to 6 small electromagnets that will be used to move small permanent magnets.

Travel distance of the permanent magnet movement needs to be up to 5mm, and the movement needs to be controlled accurately. I need to be able to control the force produced by the electromagnets by changing the current through the EM windings. The EMs will act as actuators.

The project essentially relies on the same concept as optical image stabilization of camera sensors, whereby image shake is counteracted by movement of the image sensor. I however need the system to be larger and have a longer travel distance than that of a camera stabilization system.

1. Signals from a handful of sensors are received.

2. Signals are processed by software on a microcontroller to produce the appropriate output signals. Software initially only needs to process the input signals by outputting a signal opposite to the input signals. This is to counteract shaking.

The programming language and microcontroller used needs to be scalable in order to perform more advanced signal processing later on, and do things like display information on an LED screen. I essentially need a computer that can receive input signals from sensors, do calculations, and then output signals to power electronics and data to a monitor.

3. Power electronics that can take signals from the microcontroller (computer) and then control the force generated by small electromagnets. The current flowing through the electromagnets needs to be accurately controlled. The electromagnets will be used as actuators to move small permanent magnets. You don't really need to worry about the actual actuator design part.

4. 6 small electromagnets that can generate enough force to move small permanent magnets (5mm square Neodymium magnets) a distance of around 5mm. Or small electromagnetic linear actuators.

If the solenoid actuators can be moved accurately then they would be best.

Electromagnet options:

https://www.amazon.com/UE-TECH-Lifting-Electromagnet-Solenoid-UE-0820-12V/dp/B017788W02/ref=sr_1_18?ie=UTF8&qid=1478587531&sr=8-18&keywords=electromagnet

https://www.amazon.com/6v-12v-0-32A-solenoid-electromagnet-Security/dp/B01AYUDZKM/ref=sr_1_33?ie=UTF8&qid=1478587531&sr=8-33-spons&keywords=electromagnet&psc=1

ทักษะ: วิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, โครงร่าง PCB

ดูเพิ่มเติม : neuro product manufacture vp shuntt evd neuro patty, product manufacture, i need someone in china to manufacture a product, i need a molder to manufacture my product, i need a company to manufacture my product, how to manufacture a product, manufacture product, want manufacture product, simple product manufacture, product design manufacture, manufacture kitchen product, manufacture product invented, project manufacture product plastic, display product virtumart manufacture, software bids database using access, power line communication software implementation, javascript star rating using prototype, banglore software companies list using cold fusion softwares, power electronics design based fpga usa modelsim, using prototype scriptaculous facebook, set product manufacture cre, power electronics freelance developer, electrical power station analysis software etap, power electronics matlabsimulink, ajax star rating using prototype php

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 3 บทวิจารณ์ ) Cape Town, South Africa

หมายเลขโปรเจค: #12007563

freelancer 7 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ R9753 สำหรับงานนี้

k03ak

Hello! We can do you project. We did sensors and microcontroller projects before. We are engineering team. We can do different tasks very fast, and recheck each other. We are specialists in: digital and analog sc เพิ่มเติม

R10000 ZAR ใน 20 วัน
(29 บทวิจารณ์)
6.9
geekyexperts

Hello, I am an Electronics and Embedded system developer. I have experience in Digital and Analog electronic design and Matlab. Kindly check my profile. Reply me back and will discuss the details further. Thankyou

R15000 ZAR ใน 20 วัน
(48 บทวิจารณ์)
6.3
mechatronicsengr

Hi, I hope you are doing well. I have experience in working with gyroscope and accelerometers. I have read your project description and I would like to discuss the project in more details. Looking Forward, Khawa เพิ่มเติม

R8289 ZAR ใน 20 วัน
(22 บทวิจารณ์)
5.6
adipdutt

I have designing various motion control systems for more than two decades, among them I have designed active damping system. Most critical part in the electromagnetic system (actuators)as hysteresis and mechanical cha เพิ่มเติม

R10000 ZAR ใน 25 วัน
(7 บทวิจารณ์)
4.2
RaspberryOculus

Hello, I am working on almost similar job, My sensors are mp9250 ( it has magnetometer ) and HMC5983. I have been able to measure 0.1 mm , but that is in a different environment, I can show the video etc. of live เพิ่มเติม

R8750 ZAR ใน 20 วัน
(1 บทวิจารณ์)
3.8
ahmad5857

Hi sir, We are team of expert engineers and developers who are sound experienced in embedded systems (arduino + other microcontrollers), programming, circuit designs, electronics, product designs, pcb layouts, datab เพิ่มเติม

R6730 ZAR ใน 20 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.7
SPARKtechBD

VB5, VB6, VB, VB.NET 2015, ASP.NET, MVC, WPF, XML, MSSQL 2014, HTML & CSS3 programmer. I have experience about 20 years (32,000+ hours) in programming complex database application as well as Windows Desktop and Server/ เพิ่มเติม

R9500 ZAR ใน 20 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0