ปิด

Project for ahmedmohamed85

Hi ahmedmohamed85, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

ทักษะ: วิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม, ไมโครคอนโทรลเลอร์, Verilog / VHDL

ดูเพิ่มเติม: need discuss details project, text chat project javappt, free wap chat project, myspace chat project, text chat project java, vb6 chat project, flash chat project, technical details qfund project, add live chat project, chat project, simple java chat project, video chat project aspnet

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 2 บทวิจารณ์ ) London, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #12200490

freelancer จำนวน 5 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $37/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

ahmedmohamed85

Hired by the Employer

$35 USD / ชั่วโมง
(274 บทวิจารณ์)
7.5
RaspberryOculus

Dear sir, Please have a look at my website [url removed, login to view] I have built projects for business which are in use in real life than just prototypes.

$38 USD / ชั่วโมง
(21 บทวิจารณ์)
5.5
ElecCirDesign

Hi, How can I help you? This will not be displayed to other freelancers (only to the employer). This will not be displayed to other freelancers (only to the employer).

$38 USD / ชั่วโมง
(5 บทวิจารณ์)
3.8
rajunani427

I would like to complete your project. I am basically from electronics back ground. I will be able to complete the project surely.

$36 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
qasim1710

A proposal has not yet been provided

$38 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
bkorsedal

Hello, I'm a designer with 13 years experience designing ASIC's and FPGA's. I retired to build a permaculture farm / hostel in the Philippines. I live in the Philippines and freelance to fund the project. I can p เพิ่มเติม

$38 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0