ปิด

Special Processes Manufacturing Process Capabilities Assessment, Surveillance , and Processes Approvals to Civil Nuclear Regulatory Codes Standards

Special Manufacturing process capability assessments, process surveillance,and special process approvals of Civil Nuclear energy plant component and sub-assembly second and third tier supply chain suppliers

ทักษะ: วิศวกรรม

ดูเพิ่มเติม : special manufacturing expert project manager, special force game codes, special force philippines game codes, codes special force philippines, special force philippines codes, asp verify codes, ebay html codes, special webcam application, countries zip codes, source codes texas holdem games java, free ebay html layout codes, myspace band div codes, random alphanumeric codes online

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #14406172

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ £4074 สำหรับงานนี้

£4444 GBP ใน 30 วัน
(20 บทวิจารณ์)
5.0
ceenet

HIGHLY interested with your project. I'm ready to start right now. I'm an individual developer and my completion rate is always 100%. I STRICTLY BITE only WHICH I CAN CHEW. Knock me please

£15000 GBP ใน 7 วัน
(3 บทวิจารณ์)
0.0
£3333 GBP ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
£4444 GBP ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0