ปิด

toothpaste production line

I need a small toothpaste production company

or authoriative empowered person

or someone able to produce if all requirements are supplied from my side

ทักษะ: วิศวกรรม

ดูเพิ่มเติม: trimmer line production, person need help writing, line production arena, movie production biding line, animated production line

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12032057

freelancer จำนวน 1 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹27777 สำหรับงานนี้

₹27777 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0