กำลังดำเนินการ

Do some data entry -- 2

I have some work, in an Excel spreadsheet. I can speedly work about copy and pasting that's a data entry which I did last week, the work was only to shift data from a website to excel

ทักษะ: Excel

ดูเพิ่มเติม: excel form entry data, entry data sheet excel, excel entry data form, entry data excel pdf, entry data excel access, entry data processing excel

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Saudi Arabia

หมายเลขโปรเจค: #12022690

มอบให้กับ:

$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0

freelancer จำนวน 6 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $87 สำหรับงานนี้

$50 USD ใน 2 วัน
(59 บทวิจารณ์)
5.1
thinkitltd4

A proposal has not yet been provided

$50 USD ใน 2 วัน
(2 บทวิจารณ์)
0.4
Buwi1995

Hi I hope You are doing well I have 3 year experience in data entry and years in excel. so I can start work from today it self Thanks Buwany

$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
chintumitu

Just chat me regarding this project we are the best service provider with very low cost so please chat me and discuss.

$35 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
vithuarjun

A proposal has not yet been provided

$150 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$77 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0