กำลังดำเนินการ

Do some data entry -- 2

I have some work, in an Excel spreadsheet. I can speedly work about copy and pasting that's a data entry which I did last week, the work was only to shift data from a website to excel

ทักษะ: Excel

ดูเพิ่มเติม : data entry from website form to ms excel spreadsheet, excel form entry data, entry data sheet excel, excel entry data form, entry data excel pdf, looking freelance entry data excel, excel script entry data form, entry data excel access, excel time entry data capture, excel data entry data processing order entry order processing, entry data processing di excel, Data Entry Data Processing Excel , data entry data base excel sheet

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Saudi Arabia

หมายเลขโปรเจค: #12022690

มอบให้กับ:

$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $97 สำหรับงานนี้

$50 USD ใน 2 วัน
(213 บทวิจารณ์)
7.3
thinkitltd4

A proposal has not yet been provided

$50 USD ใน 2 วัน
(63 บทวิจารณ์)
5.6
Buwi1995

Hi I hope You are doing well I have 3 year experience in data entry and years in excel. so I can start work from today it self Thanks Buwany

$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$77 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0